Het SOL2 bestuur bestaat uit de volgende personen.

Thom Smeets – waarnemend (vice) voorzitter

Gerwin Hintzen – penningmeester

 

Ambieer jij ook een bestuursfunctie binnen onze omroep, neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn een platte organisatie die graag samenwerkt. Zie het als een uitdagende hobby. De huidige club bestaat uit ambitieuze werkzame mensen met verschillende disciplines. 

Het SOL2 bestuur kent een duidelijk faciliterende lijn en overziet de werkzaamheden van haar vrijwilligers. Waakt over de nieuwe structuur zoals tegenwoordig mag worden verwacht.

Onze bestuurders betreuren het ontbreken van tenminste nog een vrouw. Want het bestuur moet volgens hen een weerspiegeling zijn van de realiteit.

Vrouwen staan vandaag de dag meer dan hun mannetje in menig gezin en kunnen als spin in een complexe organisatie vaak een verhelderend beeld voor ogen hebben.

Heet u interesse en wilt u een email sturen aan ons zenden?

Richt uw mail aan bestuur@sol2.nl

E-mail:

STUDIO:

Secretariaat:

kanaal info: