LADEN

Begin met typen om te zoeken

Regionaal Nieuws

Berichten van het Bisdom Roermond

Delen

Zaterdag 6 juni ‘unieke’ priesterwijding Paweł Żelazny in besloten kring

 

ROERMOND – Het wordt waarschijnlijk de meest bijzondere priesterwijding uit de geschiedenis van het bisdom Roermond. Als bisschop Harrie Smeets komende zaterdag de Paweł Żelazny in de kathedraal in Roermond de handen oplegt om hem tot priester te wijden, zal daar nauwelijks iemand bij aanwezig zijn. Vanwege de beperkende coronamaatregelen vindt de wijding namelijk in besloten kring plaats. 

Geen familie, geen parochianen, zelfs bijna geen medestudenten van de priesteropleiding. Alleen de bisschop, de hulpbisschop en enkele anderen die voor de viering van de eucharistie noodzakelijk zijn, zullen zaterdag in de kathedraal aanwezig zijn. En Paweł Żelazny , de uit Polen afkomstige wijdeling zelf natuurlijk. In totaal zullen er, conform het coronaprotocol, niet meer dan 30 personen aan de wijdingsplechtigheid deelnemen.

De viering wordt live gestreamd, waardoor alle andere belangstellenden de wijding via internet toch live kunnen volgen. De uitzending is zaterdagmorgen vanaf 10.30 uur te volgen via een link op de website van het bisdom: www.bisdom-roermond.nl. De viering wordt ook opgenomen en is daarna nog terug te kijken op de website van het bisdom Roermond.

Paweł Żelazny (1991) komt oorspronkelijk uit Polen. Hij is lid van de gemeenschap van de Neocatechumenale Weg, die een eigen grootseminarie heeft in Cadier en Keer. Ook volgde hij colleges aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Sinds zijn diakenwijding is kapelaan Żelazny verbonden aan het parochiecluster Maastricht-Oost. Afgelopen oktober heeft hij de diakenwijding ontvangen. Met zijn priesterwijding komende zaterdag sluit hij zijn opleidingsfase definitief af.

De coronacrisis heeft ook gevolgen gehad voor de priesterwijding van diaken Taison Titus (1989). Hij zou afgelopen april in zijn thuisbisdom in India tot priester worden gewijd. Maar enkele dagen na zijn aankomst in India ging ook dat land in lockdown. Inmiddels is duidelijk geworden dat zijn wijding zal plaatsvinden op woensdag 17 juni in zijn thuisparochie in India. Titus is actief in het parochiecluster van Maastricht-West en zal na zijn terugkeer in Nederland daar ook weer aan de slag gaan.

 

Mgr. Everard de Jong op 1 juni door paus Franciscus benoemd tot legerbisschop

ROERMOND/HAARLEM – Mgr. Dr. Everard de Jong is door paus Franciscus benoemd tot administrator van het Militair Ordinariaat in de Nederlandse katholieke kerkprovincie. Dat wil zeggen dat hij de Nederlandse legerbisschop wordt. Dat is  maandag 1 juni  gelijktijdig in Rome en Nederland bekend gemaakt. Mgr De Jong volgt in deze functie bisschop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam op, die vandaag officieel met emeritaat gaat.

Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard, dat door Mgr. dr. Jos Punt om gezondheidsredenen is aangevraagd. Mgr. dr. Jan Hendriks volgt hem op als bisschop van Haarlem-Amsterdam en Mgr. dr. Everard de Jong als legerbisschop (Militair Ordinariaat)

Militair Ordinariaat ‘het achtste bisdom’

Het Militair Ordinariaat wordt ook wel het ‘achtste bisdom’ van Nederland genoemd. Het is een niet-territoriaal gebonden bisdom, dat verantwoordelijk is voor de rooms-katholieke geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. Aan het ordinariaat zijn aalmoezeniers verbonden, die in religieus opzicht onder verantwoordelijkheid van de legerbisschop vallen. Het militair ordinariaat werkt nauw samen met de dienst geestelijke verzorging van de krijgsmacht.

Mgr. Punt was tevens sinds 1 april 1995 apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat. Mgr. Everard de Jong volgt hem nu in deze functie op. De rol van legerbisschop is in Nederland een parttime functie, die meestal door een van de Nederlandse bisschoppen naast hun andere taken wordt uitgeoefend. Mgr. De Jong blijft dan ook hulpbisschop van het bisdom Roermond en pastoor van het parochiecluster in Maastricht-Oost. Hij blijft ook in Maastricht wonen.

Viering in Haarlemse Kathedraal 

Tijdens een besloten viering van de intrede, op 1 juni jl. in de Haarlemse St. Bavo Kathedraal, zijn de beide bisschoppen hun ambt begonnen.

Bisschop Harrie Smeets van Roermond feliciteerde zijn hulpbisschop Mgr. Dr. Everard de Jong met diens benoeming tot legerbisschop. Mgr. Smeets noemde het eervol dat het bisdom Roermond een kandidaat voor deze functie bij het Militair Ordinariaat mag leveren.

Mgr. Smeets: “Gezien zijn achtergrond als filosoof, zijn belezenheid en zijn persoonlijke betrokkenheid bij mensen, zal Mgr. De Jong op authentiek wijze moreel leiding geven aan de katholieke geestelijke verzorging bij de Nederlandse krijgsmacht. Ook zal hij op kundige wijze een bijdrage kunnen leveren aan vraagstukken rond oorlog en vrede, die steeds opnieuw om nieuwe input vanuit het christelijk gedachtengoed vragen.”

Mgr. Smeets is tevens blij dat de nieuwe taak van Mgr. De Jong als legerbisschop een parttime benoeming betreft en dat hij ook als hulpbisschop en pastoor aan het bisdom Roermond verbonden blijft.