Verenigingsnieuws

100 Jaar Harmonie St. Cecilia – Susteren

Delen

Op vrijdag 17 Januari a.s. organiseert Harmonie St. Cecilia in het kader van 75 Jaar bevrijding Echt-Susteren een Liberty Party. Dit bevrijdingsfeest is teven de aftrap voor het jubileumjaar 2020 van de muziekvereniging.

In eerste instantie was de organisatie voornemens een bevrijdingsconcert te organiseren, maar omdat de gemeente Echt-Susteren al in een vergevorderd stadium was om een grensoverschrijdend bevrijdingsconcert te organiseren in samenwerking met de gemeenten Maaseik (B) en Selfkant (D), werd besloten dit evenement te ondersteunen en een andere insteek te kiezen.

De slagwerkgroep van harmonie St. Cecilia verleent als eerste activiteit in het jubeljaar de medewerking aan het officiële programma rond de terugplaatsing van het Kanón van Zöstere en zal een aantal toepasselijke werken uitvoeren.

Stichting Activiteiten Harmonie St. Cecilia tekent in het jubileumjaar voor een aantal andere evenementen.
Het eerste jubileumevenement van de stichting is de aanstaande Liberty Part op vrijdag 17 Januari. Aansluitend aan de officiële terugplaatsing van het kanon en precies op de dag dat 75 jaar geleden Susteren de bevrijding van Susteren plaatsvond.
Feurthstreet Lumber Factory Jazzband is de aanjager van het vrijheidsfeest. Aanvang van de Liberty Party is 20.30 uur.
De toegang is gratis en natuurlijk is het genieten van topzangeres Linda Koolen en een groep gelouterde muzikanten die niet alleen plezier hebben in het maken van muziek, maar ook anderen willen laten genieten.

E-mail:

STUDIO:

Secretariaat:

kanaal info: